Wax Vent

Om Wax Vent

Om WaxVent

Wax Vent er en smørebenk for skismøring, utformet for å begrense innhalering av forurenset luft for skismørere. Smøringen av ski blir utført gjennom en «luftvegg» slik at smører ikkje blir utsatt for like mye støv og røyk som ved gamle metoder. Det blir tilført frisk luft til benken og ledet via en spalte i hele lengderetningen av benken. Samtidig er den tilkoblet avtrekk inne i overdelen. Der blir forurensa luft transportert ut av bygningen via ventilasjonsanlegget.

Når Wax Vent blir tilkoblet et eksisterende ventilasjonsanlegg eller et eget lite aggregat, blir det balanse i lufta inne i smøreboden og man slipper at iskald uteluft blir trukket inn av et undertrykk.